Võitjaga võtab Valior

After hosting an event, you can have fun playing casino games at mobile casinos. You might win cash prizes that you can use to cover your bills.
Võitjaga võtab Valior ise ühendust, võitja nimi avaldatakse ka aadressil www.valior.ee.
Tarbijamängu vaheloomises loositakse välja piknikukorvid väärtusega üks tuhat krooni. Korvid loositakse välja 15.06, 29.06, 13.06 ja 27.06. Korv sisaldab sööki (Wõro erinevad lihavardad), jooki (3 veini ja 2 suurt vett), 4 veinipokaali, korgitser ja tänukiri.
Piknikukorvide võitjatega võetakse ühendust ja auhind saadetakse võitjatele kulleriga. Võitjate nimed kuulutatakse välja ka aadressil www.valior.ee, kuid kampaania lõpus koos üldvõitja nimega.
Väljaloositud auhindu ei asendata teiste auhindadega. Auhindu pole võimalik välja võtta rahas.
AS Valioril on õigus kasutada võitjate nimesid meedias ja mujal PR-i eesmärkidel positiivses kontekstis.
Korraldajal on õigus reeglite rikkumise või Mängija poolse Tarbijamängu tingimuste mittetäitmise korral muuta auhindade võitjaid.
Korraldaja ei vastuta auhindade võitjale ja/või auhindade kasutajatele auhindade kasutamisel tekkida võivate võimalike kahjude eest. Korraldaja ei vastuta auhindade võitja ja/või auhindade kasutajate poolt auhindade kasutamisel kolmandatele isikutele tekitatud võimalike kahjude eest.
Korraldajal on õigus Tarbijamäng katkestada, kui on rikutud Tarbijamängu reegleid või ilmnenud on vääramatu jõu (force majeure) asjaolud. Tarbijamängu katkestamisest teatab Korraldaja massiteabevahendite kaudu.
Kõik pretensioonid tuleb esitada kirjalikult Tarbijamängu Korraldajale (AS Valior, Punane 73, Tallinn, 13619. Tel: 6684460. Märgusõna: Trivento).